Obviněný v trestním řízení

Slovníček pojmů

Obviněný v trestním řízení je ten, kdo proti komu je toto řízení vedeno. Může to být jen fyzická osoba (člověk), ne právnická osoba (například obchodní společnost, občanské sdružení).

Pokud si orgány činné v trestním řízení (nejčastěji policie) myslí, že konkrétní osoba spáchala konkrétní trestný čin, zahájí proti ní trestní stíhání a tuto osobu z takového trestného činu obviní. Když policie shromáždí všechny potřebné informace a státní zástupce se rozhodne, že tuto osobu obžaluje u soudu, stává se obviněný obžalovaným. Obžalovaného potom soud může uznat vinným z trestného činu a odsoudit nebo ho může zprostit obžaloby.

Obviněný, obžalovaný ani odsouzený nemusí být vždycky „pachatelem trestného činu“. Obviněný (i obžalovaný) se vždycky považuje za nevinného, dokud mu není vina prokázána. Vina se mu prokazuje právě v trestním řízení, nejdříve při šetření policie a státního zástupce, potom před soudem. Jen soud může člověka uznat vinným a potrestat ho za trestný čin. Samozřejmě je vždy žádoucí, aby odsouzený byl opravdu pachatelem trestného činu.

Bližší úprava postavení obviněného (obžalovaného), jeho práva a povinnosti se nachází v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

zpět na přehled pojmů