Přestupek

Slovníček pojmů

Přestupkem je jednání fyzické osoby (člověka), které je podle zákona zakázané, které je nebezpečné pro společnost a které zákon jako přestupek výslovně označuje.

Přestupek můžete spáchat jen zaviněně, což většinou znamená, že musíte alespoň vědět, že se můžete dopustit přestupku, i když jej přímo nechcete spáchat; případně se přestupku můžete dopustit i nevědomky, ale jen pokud jste o tom vědět „měli a mohli“ (například bylo Vaší povinností ze zákona vědět, že určité jednání představuje přestupek). Obě situace představují tzv. nedbalostní zavinění.

Přestupky je třeba odlišit od trestných činů, které jsou vyjmenované v trestním zákoníku, jsou pro společnost škodlivější (závažnější) než přestupky a většinou mohou být spáchány jen úmyslně. Trestné činy se projednávají před soudy, zatímco přestupky se řeší před správními úřady.

Přestupkové řízení i velká část přestupků jsou upraveny v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

zpět na přehled pojmů