Přiměřenost

Slovníček pojmů

Přiměřenost patří mezi tzv. neurčité právní pojmy – nikdy ji nelze přesně definovat, i když patří mezi základní požadavky na jednání policistů i strážníků. Policisté i strážníci mají při své práci zvažovat zájmy různých osob i společnosti, které mají chránit, a zejména při svých zásazích mají myslet na to, aby někomu neublížili více, než je zapotřebí.

Přiměřené jednání policistů i strážníků je někdy v zákoně vyjádřeno tak, že mají postupovat takovým způsobem, jakým to „povaha a okolnosti“ nebo „okolnosti“ situace dovolují. Příkladem může být poučovací povinnost policistů, kdy Vás policisté obecně musí předtím, než vůči Vám něco podniknou nebo Vás třeba o něco požádají, poučit o důvodech svého jednání a případně také o Vašich právech a povinnostech. Ovšem pokud takovému poučení brání povaha a okolnosti daného jednání, poučí Vás, až jakmile to okolnosti dovolí.

zpět na přehled pojmů