Strážník

Slovníček pojmů

Strážník patří do obecní policie, na rozdíl od Policie České republiky. Obecní policii si může zřídit každá obec a strážník je potom zaměstnancem obce.

Pravomoci strážníků jsou jiné než pravomoci policistů – strážník Vás například nemůže zadržet nebo zajistit. Strážníci totiž nemají chránit bezpečnost celé společnosti, ale spíše se starají o dodržování předpisů a pořádku v obci – například dohlíží na provoz na silnicích, na bezpečnost dětí, které jdou do školy atd.

Strážníci mohou také vyšetřovat přestupky, na rozdíl od trestných činů, které vyšetřují policisté.

Postavení strážníků je určeno zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

zpět na přehled pojmů