Úřední osoba

Slovníček pojmů

Úřední osoby jsou lidé se speciálním postavením, které zastupují stát, vykonávají jeho úkoly. Jsou to například policisté a strážníci, ale i poslanci a senátoři, soudci nebo státní zástupci.

Úřední osobou jsou ovšem právě jen tehdy, když reprezentují stát, ne ve svém soukromém životě. Jako úřední osoby mají určité zvláštní pravomoci, a aby je mohli nerušeně vykonávat, poskytuje jim zákon speciální ochranu – například pomocí trestného činu násilí proti úřední osobě nebo přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Na druhou stranu jsou tyto osoby i přísněji trestány, pokud poruší právní předpisy (například trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby).

Okruh úředních osob je vyjmenován v § 127 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

zpět na přehled pojmů