Veřejný činitel

Slovníček pojmů

Veřejný činitel je označení, které se dříve používalo místo dnešního pojmu „úřední osoba“. Nepoužívá se od 1. 1. 2010, kdy se stal účinným nový trestní zákoník, který zavedl pojem „úřední osoba“.

zpět na přehled pojmů