Orgán činný v trestním řízení

Slovníček pojmů

Za orgány činné v trestním řízení se označují zejména Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Jsou to orgány, které vedou trestní řízení – prošetřují podezření z trestných činů, shromažďují a předkládají důkazy o vině (nebo nevině) konkrétní osoby a nakonec také rozhodují o vině a potrestání konkrétní osoby.

Výjimky platí pro případy, kdy jsou z trestných činů podezřelí policisté – ty neprověřuje samotná Policie ČR, ale Inspekce Policie ČR, která spadá pod Ministerstvo vnitra. Obdobná výjimka platí i pro trestné činy, které spáchají příslušníci ozbrojených sil (například vojáci), příslušníci Vězeňské služby ČR (například dozorci ve věznicích), příslušníci Bezpečnostní informační služby, příslušníci Úřadu pro zahraniční styky a informace a příslušníci Vojenského zpravodajství – ty všechny také šetří ne Policie ČR, ale speciální orgány.

Bližší úprava činnosti orgánů činných v trestním řízení je obsažena v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

zpět na přehled pojmů