Policie České republiky

Slovníček pojmů

Policie České republiky je „jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“ České republiky.

To znamená, že Policie ČR působí na území celé republiky, na rozdíl od obecní policie, a je pouze jedna pro celou republiku. Jejím úkolem je chránit vaši bezpečnost a majetek a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti a provádět i další činnosti v trestním řízení i jinde. Při plnění těchto úkolů – pokud je to třeba – mohou policisté využívat i donucovací prostředky, jako jsou například pouta, obušky nebo různé hmaty a chvaty, nebo zbraň.

Bližší úprava postavení policie je obsažena především v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

zpět na přehled pojmů