Policista

Slovníček pojmů

Policista je příslušník policie, tedy ozbrojeného bezpečnostního sboru České republiky, který plní různé úkoly podle zákona o Policii České republiky i podle jiných předpisů.

Policie má hlavně chránit bezpečnost osob i majetku a veřejný pořádek, vyšetřuje trestné činy atd. Policie je tady pro veřejnost a její ochranu. 

Policistu většinou poznáte snadno podle toho, že má na sobě policejní uniformu, jezdí v policejním autě atd. Policistou ale zůstává, i když na sobě uniformu zrovna nemá, i když zrovna není ve službě nebo třeba pracuje v civilním oblečení.

V policii nepracují jen policisté, ale i tzv. občanští zaměstnanci, kteří ovšem nemají stejné pravomoci jako policisté – nemohou používat donucovací prostředky, vyzvat vás k prokázání totožnosti nebo Vás zadržet. Občanští zaměstnanci vykonávají třeba různé administrativní práce.

Postavení policistů se řídí zejména zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a zákonem č. 361/2003, o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

zpět na přehled pojmů