Škoda (újma)

Slovníček pojmů

„Škoda“ je právnický termín, který označuje újmu, „poškození“ Vašeho majetku nebo zdraví.

Škodu Vám může způsobit i policie při svém zásahu nebo třeba pachatel trestného činu při jeho spáchání (např. při krádeži auta). Za škodu se přitom považuje nejen to, o co jste fakticky ochuzeni (cena ukradeného auta), ale i to, co byste mohli získat nebýt škody – tzv. ušlý zisk (příjem okradeného taxikáře, který teď nemůže své auto používat k práci).

Vedle škody se používá také pojem „nemajetková újma“, která Vám může vzniknout, když je zasaženo do Vašich práv (Vaší osobnosti), ale není poškozen Váš majetek ani zdraví. Nemajetková újma Vám vznikne, například pokud Vás policie nezákonně zadrží.

zpět na přehled pojmů