Správní delikt

Slovníček pojmů

Správní delikty označují různá jednání, která jsou v rozporu se zákonem a škodí společnosti, ale ne tolik jako trestné činy.

Mezi správní delikty patří přestupky a tzv. jiné správní delikty. Správní delikty jsou projednávány před správními úřady, na rozdíl od trestných činů, které se řeší před soudy.

zpět na přehled pojmů