Úkon a zákrok

Slovníček pojmů

Policisté i strážníci při své práci provádějí úkony a zákroky. Úkonem může být v podstatě jakákoli činnost, kterou ve své funkci provádějí podle zákona. Naopak jako zákrok se označuje úkon, při kterém policista nebo strážník použije sílu nebo jejím použitím hrozí (varuje), pokud přitom chrání práva jiného nebo pokud tak vynucuje, aby jiná osoba splnila svou povinnost, kterou podle práva má.

Zákrokem je například, pokud policista míří zbraní na osobu, která spáchala trestný čin, aby se vzdala. Úkonem potom bude, až policista s takovou osobou nebo se svědky události sepíše záznam o podání vysvětlení.

Pokud policista nebo strážník provádí zákrok, měl by ještě před jeho začátkem měl zvolat „Jména zákona!“ a odpovídající výzvu. To neplatí, předně pokud to není možné, například protože je nutné jednat rychle. Když policista míří na údajného pachatele trestného činu, tak pokud to lze, měl by jej nejdříve varovat „Jménem zákona, vzdejte se!“. Teprve poté, když se pachatel nevzdá, bude možné vůči němu třeba i zbraň použít.

zpět na přehled pojmů