Veřejný pořádek

Slovníček pojmů

Veřejný pořádek je záludný pojem, který patří mezi tzv. neurčité právní pojmy a není nikde definovaný. Můžeme si pod ním představit pravidla chování na veřejnosti, která jsou vyjádřená v právních předpisech i jinde, například v morálních představách společnosti.

Veřejný pořádek nemá stabilní definici záměrně, protože vždycky záleží na tom, jak jej chápe současná společnost, jaká pravidla si tvoří a jak je vynucuje, tak aby dosáhla svého cíle – rovnováhy ve společnosti a klidného, nerušeného soužití svých členů.

Mezi základní úkoly Policie ČR patří i ochrana bezpečnosti a veřejného pořádku. Obecní policie se stará zase o tzv. místní záležitosti veřejného pořádku, tedy veřejný pořádek ve své obci. Záleží tedy na konkrétních okolnostech dané obce – jestli je velká nebo malá, jestli do ní přijíždí hodně lidí odjinud atd.

zpět na přehled pojmů