Osobní údaje a policie

V České republice je zákonem stanovena povinnost podrobit se těm očkováním, která upravuje prováděcí vyhláška. Jedná se především o očkování dětí, ale v některých případech i očkování pracovníků některých rizikových pracovišť či jiných osob. Tato povinnost však byla zpochybněna rozsudkem Nejvyššího správního soudu z roku 2010 a zatím není jasné, zda do budoucna se budou moci za její nerespektování ukládát pokuty.

Děti se plošně očkují proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, dále pak proti tzv. dětským nemocem - spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Očkování se dělí na základní očkování, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky, a přeočkování, které má po nějaké době znovu navodit stav odolnosti proti infekci. Pravidelné očkování dětí je plně hrazeno státem.

Existují také dobrovolná očkování proti dalším infekčním onemocněním. Tato očkování se provádějí na žádost rodičů dítěte. Informace o dobrovolných očkováních lze získat od lékaře nebo v očkovacích centrech. Tato očkování hradí pacient, některá hradí stát nebo na ně přispívají zdravotní pojišťovny.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.12.2011