Získávání osobních údajů

Povinné očkování se podle zákona neprovádí ze dvou zdravotních důvodů - pokud je daná osoba vůči infekci imunní nebo její zdravotní stav brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech vystaví lékař rodičům potvrzení a důvod pro upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace. V tomto případě se dítě vzhledem k zařazení do kolektivu posuzuje jako očkované - může být přijato k předškolnímu vzdělávání, může jezdit se školou na zotavovací akce a podobně. Trvalou kontraindikaci posuzuje odborný lékař, zpravidla imunolog.

Zákon sice neumožňuje výjimku z očkování například na základě předchozí špatné zkušenosti s očkováním, na základě přesvědčení rodičů, že některá očkování nejsou nutná apod. Zákon též neupravuje situaci, kdy rodiče žádají jen o odklad očkování. V případě odmítnutí očkování v minulosti obvykle nastupovaly sankce v podobě pokut od hygienické stanice. Na druhou stranu ale podle rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2011 nesmí být rodiče k očkování svých dětí nuceni nebo za jeho odmítnutí pokutováni ve výjimečných případech, kdy je odůvodněno např. jejich vírou a přesvědčením.

Dítě, které nemá všechna stanovená očkování a zároveň důvodem nejsou zdravotní důvody, nemůže být přijato k předškolnímu vzdělávání a nemůže se účastnit zotavovacích akcí, jako je lyžařský výcvik nebo škola v přírodě.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.12.2011