Zpracovávání osobních údajů

Rodiče podle znění zákona odpovídají za provedení očkování u dětí do patnácti let. Děti mají být očkovány proti těm nemocem, které jsou stanoveny vyhláškou. Pokud si tuto povinnost rodiče nesplnili, hygienické stanice to posuzovaly jako spáchání přestupku na úseku zdravotnictví, za který mohla být uložena pokuta. Možnost ukládat pokuty však v roce 2010 zpochybnil Nejvyšší správní soud (více v části Proti čemu se očkuje).

Na druhou stranu práva a povinnosti rodičů upravuje zákon o rodině. Součástí rodičovské zodpovědnosti je péče o dítě, zejména pak péče o jeho zdraví a tělesný vývoj. Rodiče jsou povinni bránit zájmy dítěte. Což může být příčinou jejich konfliktu mezi snahou chránit dítě a společnost tím, že dítě nechají očkovat, a snahou uchránit dítě před možnými vedlejšími účinky spojenými s očkováním. Rodiče jsou totiž v některých případech přesvědčeni, že očkování není pro jejich dítě přínosem a naopak může ohrozit jeho zdraví. Nejčastějším důvodem odmítání očkování bývají předchozí špatné zkušenosti s očkováním, nebo přesvědčení, že některá očkování nejsou nutná, neboť například v zahraničí nejsou povinná. Někteří rodiče pak žádají pouze odklad očkování a individuální přístup.

(aktualizováno v říjnu 2011)

Často kladené otázky

poslední aktualizace: 13.12.2011