Soukromí a ochrana osobních údajů

aneb co všechno o vás ví policisté, co ani vy sami nevíte

Kontakt s lidmi je nezbytnou součástí každodenní práce policistů i strážníků. Při něm se samozřejmě dozvídají různé údaje a informace o těchto osobách, někdy i údaje velmi osobní nebo soukromé. Bez nich by ovšem svou práci mohli těžko řádně vykonávat. Na druhou stranu patří právo na ochranu osobních údajů a soukromí mezi základní lidská práva. Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na to, aby:

  • byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst,
  • bylo chráněno jeho jméno, soukromý a rodinný život před neoprávněným zasaho-váním,
  • byl chráněn před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

A proto při práci s osobními údaji musí policie dodržovat pravidla, která stanoví zákon. Ten určuje, jaké informace a jakým způsobem mohou policisté získávat, jak s nimi mají nakládat, kdy je musí zlikvidovat, i postup a sankce při zneužití získaných osobních údajů.

Situace, kdy policisté získávají vaše osobní údaje, jsou různé – například  při:

  • natáčení záznamů na videokameru nebo fotografování,
  • odebírání vzorků DNA,
  • osobní prohlídce,
  • zjišťování údajů z jiných evidencí, atd.