Pořizování fotografií a videozáznamů policistů a strážníků

Policisté a strážníci při výkonu svého povolání vykonávají působnost veřejné správy. Pokud je tedy policista nebo strážník ve službě, nevystupuje jako soukromá fyzická osoba. Z tohoto důvodu se na něj nevztahuje ustanovení občanského zákoníku, které zakazuje pořizování fotografií a obrazových a zvukových záznamů bez svolení dotčené osoby. V případě, že pořídíte fotografii nebo video či audio nahrávku zasahujícího policisty či strážníka na veřejném prostranství, nezasahujete tím do jeho osobnostních práv.

Jestliže se domníváte, že policista nebo strážník nejednal v souladu se zákonem, může taková nahrávka nebo fotografie sloužit jako důkazní prostředek.

poslední aktualizace: 18.10.2012