Získávání osobních údajů

Součástí práce Policie ČR i obecní policie je také zpracovávání osobních údajů. K těmto údajům se ale tyto sbory nejdříve musí nějak dostat. Osobní údaje mohou získávát jenom v případech a způsoby, které stanoví zákon.

Podle zákona o Policii ČR získává policie osobní údaje:

 • při podání vysvětlení od osob,
 • při pořizování fotografií a nahrávek osob,
 • při prokázání totožnosti osoby,
 • pro účely budoucí identifikace osoby - to činí sejmutím otisků prstů, zjištěním tělesných znaků, pořízením fotografií, odběrem DNA a dalšími způsoby,
 • z různých evidencí - například z evidence občanských průkazů, registru řidičů atd.,
 • při vyšetřování přestupků - při tom mohou policisté mimo jiné odebírat krev, moč, sliny nebo pot,
 • při pátrání po osobách - v této souvislosti může policie požadovat určité údaje i od bank, zdravotních pojišťoven nebo provozovatelů telefonních či internetových sítí,
 • při získávání poznatků o trestné činnosti.

Obecní policie může získávat osobní údaje v méně případech:

 • při podání vysvětlení od osob,
 • při pořizování zvukových, obrazových a jiných záznamů,
 • při prokázání totožnosti osoby,
 • "nepřímo" z určitých informačních systémů, ale jen v rozsahu nezbytném k plnění svých úkolů - jedná se o některé informační systémy policie, obecních úřadů s rozšířenou působností a obecních úřadů. Obecní policie nemá přímý přístup k těmto informačním systémům, ale uvedené subjekty jí sdělují potřebné informace na požádání.

poslední aktualizace: 12.2.2012