Zpracovávání osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí nejrůznější systematické operace s nimi: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování i likvidace.

Policie ČR i obecní policie mohou zpracovávat vaše osobní údaje, zejména pokud jim k tomu dáte souhlas. Bez vašeho souhlasu tak mohou činit - a tím pádem zasahovat do vašeho soukromí - pouze:

  • na základě oprávnění v zákoně - především podle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o Policii ČR nebo zákona o obecní policii, ale také podle trestního řádu, zákona o přestupcích, zákona o pobytu cizinců na území ČR a dalších předpisů; a
  • v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů.

Zpracování osobních údajů ze strany Policie ČR slouží především k:

  • předcházení, prověřování a vyšetřování trestné činnosti, tipování pachatelů a provádění kriminalistických analýz,
  • provádění trestního a přestupkového řízení,
  • pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
  • provádění identifikace osob,
  • dokumentování a koordinaci činnosti policie.

Vzhledem k úkolům Policie ČR a obecní policie se na tyto sbory nevztahují všechny obecné povinnosti správců osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů - některé se na ně nevztahují vůbec, některé jen částečně. Policie ČR tak kupříkladu může zpracovavát vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu v širším spektru případů, než je běžné pro jiné subjekty. Zvláštní režim pro ni platí i co do doby uchovávání osobních údajů, jejich anonymizace atd.

poslední aktualizace: 14.8.2013