Policie mnohdy zneužívá své autority a nejedná s občany v souladu se zákonem. Dokážete ale sami odhalit, kdy je ještě všechno v pořádku, a kdy už je jednání policie „přes čáru“? Ověřte si své znalosti v následujícím testu a zjistěte, jak naléhavě byste si měli prostudovat tento web nebo manuál Ligy „Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem“!

Označte odpověď, o které si myslíte, že je správná:

1. Městský strážník patří k Policii ČR a má za úkol zejména při svých pochůzkách dohlížet na veřejný pořádek ve městě.

ANO   NE

Městský strážník vůbec k Policii ČR nepatří. Jako strážníka městské policie jej zaměstnává obec, na jejímž území působí. Naopak policisté jsou zařazeni k Policii ČR, která působí na celém území republiky. Strážník dohlíží především na dodržování vyhlášek, na dopravu nebo na čistotu v obci. Má podstatně omezenější pravomoci než policista. Například jen policista vás může umístit do cely.

2. Policistu si můžete fotit nebo natáčet na kameru, i když s tím výslovně nesouhlasí.

ANO   NE

Policista, který je ve službě, vykonává veřejnou moc a vystupuje vůči vám jako úřední osoba. Je zájem na tom, aby jeho práci veřejnost mohla kontrolovat, právě proto musí mít policista na uniformě své identifikační číslo. Není soukromou osobou, která má právo na ochranu svého soukromí. Policistu můžete fotografovat či natáčet a v případě jeho protiprávního jednání můžete záznamy předat kontrolním orgánům.

3. Osoba, která se nachází v  jiném městě, než má trvalý pobyt, musí mít vždy s sebou doklad totožnosti. Jinak by mohla dostat pokutu.

ANO   NE

Povinnost mít u sebe občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti neexistuje a nezáleží vůbec na tom, jestli se nacházíte v místě svého bydliště, nebo na jiném místě republiky. Pokud jej tedy u sebe nemáte, nemůže vám z tohoto důvodu hrozit pokuta. V případě potřeby může policista vaši totožnost ověřit i bez dokladů – kontrolou z evidence obyvatel.

4. Policista vás může vyzvat, abyste mu prokázali svou totožnost, pokud o to požádá jiná osoba.

ANO   NE

Důvody, pro které vás policista může vyzvat, abyste prokázali svou totožnost, jsou stanoveny v zákoně o policii. Patří mezi ně i situace, kdy o to požádá jiná osoba, která na tom má právní zájem. V takovém případě je i tato osoba povinna se policistovi prokázat. Právní zájem může mít například ten, komu jste svou protiprávní činností způsobili nějakou škodu, nebo revizor, který narazí na „černého pasažéra“.

5. Policie může zpracovávat různé informace o vás, ale vy nemáte jak zjistit, o  jaké informace se jedná.

ANO   NE

Policie sice může zpracovávat vaše nejrůznější osobní údaje, pokud je to nezbytné k plnění jejích úkolů, vy ale máte právo vědět, jaké údaje o vás shromažďuje. Za tím účelem můžete podat písemnou žádost na Policejní prezidium a požádat o bezplatné sdělení, jaké informace o vás policie zpracovává.

6. V některých případech může policista legálně osobu kopat a dát jí pěstí do obličeje.

ANO   NE

Při ochraně bezpečnosti lidí, majetku a veřejného pořádku mohou policisté v některých situacích použít donucovací prostředky vymezené v zákoně. Mezi ně se řadí i údery a kopy. Konkrétní použití donucovacího prostředku musí být přiměřené. V žádném případě vás policisté nemohou kopat nebo bít bezdůvodně, když jim nekladete odpor ani se nechováte násilně či agresivně.

7. Když na policejní stanici slovně urážíte policistu, můžete v souladu se zákonem skončit v cele až na 24 hodin.

ANO   NE

Zákon policistům umožňuje vás omezit na svobodě tzv. zajištěním a umístit vás za tím účelem i do cely, ale jen na nezbytnou dobu, maximálně na 24 hodin. V praxi můžete být zajištěni, pokud budete bezprostředně ohrožovat sebe nebo někoho jiného, něčí majetek, nebo pokud budete přistiženi při přestupku a v  jeho páchání budete chtít pokračovat. Zajištěn může být i ten, kdo v budově útvaru policie slovně uráží policistu nebo jinou osobu.

8. Pokud vás policie zajistí nebo zadrží, máte právo mluvit se svým právním zástupcem osobně nebo telefonicky, policie má přitom právo hovor poslouchat.

ANO   NE

Pokud vás policie omezí na osobní svobodě, zákon vám garantuje určitá práva. Mezi nimi i právo zajistit si na vlastní náklady právní pomoc a mluvit s právním zástupcem bez přítomnosti třetí osoby. Policisté váš hovor nemohou nijak monitorovat. Právní zástupce, který nemusí být nutně vystudovaný právník, za vámi může přijít osobně, ale můžete s ním hovořit třeba i telefonicky.

9. Pokud máte podezření, že policista spáchal trestný čin, nezbude vám nic jiného než to oznámit zase jen policii.

ANO   NE

Trestné činy policistů nevyšetřuje policie sama, ale nově to má na starosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Generální inspekce od 1. 1. 2012 nahradila dřívejší Inspekci policie, jejíž příslušníci byli stále velmi provázáni s policisty, ačkoli od nich měli být oficiálně odděleni. Liga dlouho volala po nezávislém orgánu typu Generální inspekce; teď nezbývá než čekat, jak nová instituce naplní očekávání nás všech. Pokud se tedy domníváte, že nějaký policista spáchal trestný čin, podejte trestní oznámení přímo na Generální inspekci. Můžete ho ale podat i na státním zastupitelství. Podáte-li oznámení na běžné policejní stanici, i tam ho musejí přijmout a pak jej předají Generální inspekci.

10. Policie může rozpustit demonstraci, pokud nebyla předtím povolena.

ANO   NE

K uskutečnění shromáždění není třeba žádat povolení, svolavatel ale jeho konání musí předem oznámit úřadu, jinak mu hrozí mu pokuta do výše 5.000 Kč. Konání neoznámeného shromáždění není samo o sobě důvodem k jeho rozpuštění. Neoznámené shromáždění lze rozpustit ze stejných důvodů jako jakékoli jiné oznámené shromáždění, například pokud účelem shromáždění bude šířit nesnášenlivost vůči menšinám.


HODNOCENÍ


V testu jste dosáhli skóre 0 bodů z 10 možných.

0—5 Dejte dobrý pozor, abyste se do kontaktu s policistou či strážníkem vůbec nedostali, policie by na vás mohla dříví štípat. Doporučujeme ihned si pořádně prostudovat tento web nebo si opatřit manuál Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem.

5—9 Vaše znalosti práv a povinností policie vůbec nejsou špatné, ale jisté mezery by ještě bylo třeba vyplnit. Při pročítání těchto stránek nebo našeho manuálu si určitě mockrát řeknete: „To si musím zapamatovat!“

10 Gratulujeme! Je vidět, že máte s policií bohaté zkušenosti – anebo alespoň bohaté zkušenosti ze světa policejního práva. Tento web ani naše příručka tedy nejsou určeny primárně pro Vás, ale určitě se na ně zkuste mrknout, třeba v ní přeci jen najdete něco, co jste zatím nevěděli.