Nalezené články

16/10
2012
Donucovací prostředky a zbraně

... Donucovací prostředky a zbraně patří mezi "pracovní pomůc... celý článek

 

Policie České republiky

...Policie České republiky je „jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“ České republiky. To znamená, že Policie ČR působí na území celé republiky, na... celý článek

 

Policista

...Policista je příslušník policie, tedy ozbrojeného bezpečnostního sboru České republiky, který plní různé úkoly podle zákona o Policii České republiky ... celý článek

 

16/10
2012
Policie ČR a obecní policie

...Policii České republiky je nutné odlišovat od obecní policie. Příslušníci Policie ČR mají širší pravomoci než strážníci z obecní policie, a... celý článek

 

30/1
2012
Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění

... Výše zmíněné prostředky obrany proti nezákonnému jed... celý článek

 

12/2
2012
Osobní údaje

...Osobní údaj označuje jakoukoli informaci, která se vás týká, pokud je z něj možno určit vaši totožnost. Nezáleží přitom, jestli vaše identita takto... celý článek

 

20/1
2012
Obrana proti nezákonnému omezení shromažďovacího práva

...Státní úřady nebo orgány mohou vaši svobodu se pokojně shromažďovat omezit několikerým způsobem. V závislosti na typu omezení se vám nabízí různé... celý článek

 

13/2
2015
Vnitřní organizace policie a její spolupráce s veřejností

... Nezapomínat na prostor pro inovaci a potřeby policistů &n celý článek