Nalezené články

Policista

...olicii České republiky i podle jiných předpisů. Policie hlavně chránit bezpečnost o... Policista je příslušník policie, ted...o sboru České republiky, který plní různé úkoly podle zákona o Policii České republiky i ... celý článek

 

10/1
2012
Prokázání totožnosti

...et. Prokázáním totožnosti se myslí zjištění vašeho jména a příjmení, data narození; ... Výzva k prokázání vaší totožnosti je nepochybně jednou z nejča... celý článek

 

16/12
2013
Policisté neměli právo zasahovat proti aktivistům na Policisté neměli právo zasahovat proti aktivistům na Šumavě, rozhodl soud

... Policisté, kteří před dvěma roky zasahovali na Šumavě u Ptačího potoka p... celý článek

 

13/3
2015
NSS: Odpírání informací Generální inspekcí bude znovu přezkoumáno

...Nejvyšší správní soud (NSS) vrátil Městskému soudu v Praze zpět k projednání kauzu odmítnutí informací, které po Generální inspekci ... celý článek

 

3/1
2012
"Speciální" policisté a podobné profese

...e světě okolo nás se objevuje čím dál tím víc osob v uniformách. Je tak velmi lehké ztratit se ... mezi policisty a strážníky, ale i mezi dalšími muži a ženami v uniformách. Takové uniform... celý článek

 

2/1
2012
Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

...roké pravomoci k tomu, aby efektivně mohli vykonávat své povolání. Na činnosti Policie ČR se ale k... celý článek

 

16/2
2012
Štrasburský soud: smrt muže na brněnské policejní stanici

...atečně prošetřily okolnosti, za kterých v červnu 2002 na policejní stanici v Brně zem... celý článek

 

3/1
2012
Uposlechnutí výzvy

...ejich funkcí (včetně ochrany života a majetku občanů). Kdyby je nikdo neposlouchal, byla b... nástroje, které umožňují reálné fungování policie a naplňování jejich funkcí (včetně ochr... celý článek

 

4/1
2011
icie se omluvila za neoprávněnou perlustraci účastníků shromáždění

Účastníci blokády hranic v Mikulově se po osmi měsících dočkali omluvy za neoprávněnou kontrolu totožnosti. Po skončení legálního shromáždění totiž policie bezdůvodně začala všechny zúčastněné ... celý článek

 

12/2
2012
Získávání osobních údajů

Součástí práce Policie ČR i obecní policie je také zpracovávání osobních údajů. K těmto údajům se ale tyto sbory nejdříve musí nějak dostat. Osobní údaje mohou získávát jenom v případech a způsoby,... celý článek

 

Poškozený v trestním řízení

Poškozený v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem nějak ublíženo. Při spáchání trestného činu ho například pachatel trestného činu mohl zranit, mohl mu nějakým způsobem poškodit jeho... celý článek

 

Úkon a zákrok

Policisté i strážníci při své práci provádějí úkony a zákroky. Úkonem může být v podstatě jakákoli činnost, kterou ve své funkci provádějí podle zákona. Naopak jako zákrok se označuje úkon, při... celý článek

 

12/1
2012
Podání vysvětlení a výslech

Podání vysvětlení Oprávnění požadovat vysvětlení mohou policisté využít, když potřebují získat nebo objastnit informace důležité pro: odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele... celý článek

 

18/10
2012
Pořizování fotografií a videozáznamů policistů a strážníků

Policisté a strážníci při výkonu svého povolání vykonávají působnost veřejné správy. Pokud je tedy policista nebo strážník ve službě, nevystupuje jako soukromá fyzická osoba. Z tohoto důvodu se na... celý článek

 

13/10
2015
GIBS by měla kontrolovat komise odborníků, zaznělo v Senátu

Současná kontrola Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nefunguje a měla by ji zajišťovat nezávislá komise odborníků nadaná pravomocemi, shodla se většina účastníků dnešního semináře... celý článek

 

27/1
2015
Policisté nezákonně zadrželi fotografa a odvedli na služebnu

Kde je podle vás hranice mezi dodržováním zákona na jedné straně a zdravým rozumem, vstřícností a slušností na straně druhé? celý článek

 

20/1
2012
Práva osoby omezené na svobodě

Ať už je vaše osobní svoboda omezena jakýmkoli způsobem - připoutáním, předvedením, zajištěním, zadržením nebo zatčením - pořád zůstáváte lidskou bytostí a takto s vámi musí policisté taky zacházet.... celý článek

 

13/12
2011
Zneužití osobních údajů

Lékař dítěte má ze zákona povinnost zajistit a provést povinné očkování u dětí, které má v péči, v rozsahu upraveném prováděcí vyhláškou. Je také povinen hygienické stanici: neprodleně sdělit... celý článek

 

17/8
2011
Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů – zlepšující návrhy byly zamítnuty

Na včerejší schůzce Výboru pro obranu a bezpečnost byl navzdory odporu některých poslanců odhlasován původní návrh zákona. Tedy znění, které nijak nereaguje na připomínky Ligy lidských práv a... celý článek

 

21/9
2007
Na ulici si s přítelkyní pobru

Jednou večer před Vánoci 2002 se paní Hana S. a pan Tomáš S. procházeli se svým psem po Praze a přitom si tiše pobrukovali moravské lidové písničky. Ani jeden z nich nebyl v podnapilém... celý článek

 

3/12
2012
Osobní prohlídka

Vaši prohlídku může policista provést jenom v případech, kdy mu to dovoluje zákon. Může tak učinit: před tím, než vás umístí do cely - aby se přesvědčil, jestli u sebe nemáte zbraň nebo jinou... celý článek

 

13/6
2011
Důchodce se odvážil kritizovat vedení města. Skončil na policejní stanici

František P., muž v důchodu, se chtěl v květnu 2010 zúčastnit zasedání městského zastupitelstva v jednom jihomoravském městě a předat na něm přítomným zastupitelům svůj otevřený dopis, který... celý článek

 

16/4
2012
Kraslice, anebo jalovec pro Českou republiku?

Právníci Ligy nedávno přidali další příspěvek na známý právnický blog Jiné právo. Článek Kristýny Foukalové s názvem "Kraslice, anebo jalovec pro Českou republiku?" navazuje na únorový rozsudek... celý článek

 

21/5
2014
Nezákonné propuštění ze služebního poměru příslušníka GIBS vyšetřujícího vlivnou osobu

Soud rozhodl, že příslušník Petr Netušil GIBS, který vyšetřoval zástupce olomouckého krajského ředitele Karla Kadlece, byl nezákonně propuštěn ze služebního poměru a sbor jej musí přijmou zpět.... celý článek

 

21/1
2012
Práva a povinnosti organizátora a účastníka

Jak už jsme uvedli, svoboda shromažďovat se není bezmezná. Stát nemůže dovolit, aby demonstrace, pochody, happeningy a další veřejné akce probíhaly úplně svévolně, bez jakéhokoli zasahování ze... celý článek

 

16/10
2012
Donucovací prostředky a zbraně

Donucovací prostředky a zbraně patří mezi "pracovní pomůcky" policistů a strážníků, bez kterých by těžko mohli efektivně vykonávat svou práci. Při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti občanů si... celý článek

 

7/2
2012
Žaloba k soudu

Další možností, jak bojovat s nesprávným postupem policistů či strážníků, je podání žaloby k soudu. Může se jednat buď o tzv. správní žalobu, nebo o tzv. civilní žalobu. Správní žaloba Správní... celý článek

 

13/2
2015
Mediální linč dvou mladíků aneb (ne)objektivita českých médií

Dne 11.prosince 2014 proběhla takřka všemi komunikačními kanály českých médii zpráva, že dva muži napadli v Praze policistu, respektive na mnoha místech to bylo dokonce prezentováno tak, že mladíci... celý článek

 

25/5
2011
Při cestě do kopce zastavil, aby si oddechl. Policisté ho zadrželi a zbili

Tehdy 54letý Vladimír K. se jedné květnové noci vracel z baru svého kamaráda domů, když u něj zastavilo vozidlo městské policie a strážníci po něm požadovali občanský průkaz. Muž neměl doklad u sebe... celý článek

 

26/11
2010
Jsou strážníci prodlouženou rukou zastupitelstva?

Jako z divokého západu působí příběh pana Procházky ze Znojma, jenž chtěl na schůzce zastupitelstva rozdávat dopis kritizující současné vedení města. Před jednáním byl obecní policií zadržen v cele, ... celý článek

 

13/2
2015
Osobní přístup policistů

Kvalitnější příprava a vzdělání pro policisty        celý článek

 

3/1
2012
Základní pravidlo

Policisté patří mezi osoby, které vykonávají veřejnou moc, a proto i pro ně platí základní pravidlo, vyjádřené v Ústavě ČR: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které... celý článek

 

21/9
2015
Policisté loni více hřešili, tvrdí inspektoři. Aktivisté o číslech pochybují

Aktivisté zpochybňují výroční zprávu o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2014. Z ní vyplývá, že policisté minulý rok více hřešili. Podle kritiků však hlídači policistů pouze... celý článek

 

24/1
2012
Stížnost

Stížnost představuje ten nejzákladnější a nejjednodušší prostředek, jak reagovat na nesprávné jednání policisty nebo strážníka. Stížnost můžete podat, například pokud se k vám policista nebo strážník ... celý článek

 

10/2
2015
Podoby korupčního jednání

Ačkoliv si většina lidí spojuje korupci s podplácením, kdy jedna strana dává té druhé za určitou „službičku“ peníze v bíle obálce, jedná se pouze o jednu z mnoha forem korupce. Ta mívá ... celý článek

 

5/4
2011
Ligoví právníci diskutovali na filmovém festivalu Jeden svě

Letošní ročník filmového festivalu Jeden svět, který se na konci března konal v Brně, přinesl divákům nejen rozčarování, otřesení a silné dojmy, ale vyvolal v nich také spoustu otázek. O shlédnutých... celý článek

 

13/2
2015
Procedura vyřizování stížností

Jednoduše podat stížnost? JEDNODUŠE NEMOŽNÉ!    celý článek

 

30/6
2010
Zúčastnili se CzechTeku. Vysloužili si rány policistů a dýmovnice v autě

V červenci 2005 se mladíci Ondřej H. a Pavel K. vydali na technoparty, která se konala na legálně pronajatém pozemku. Dorazili tam autem v noci, ovšem už na druhý den byli všichni účastníci ... celý článek

 

9/10
2012
Policie se pomstila příznivcům squattingu

Tři mladí lidé, Jan K., Olivie B. a Irena L., se v září 2009 zúčastnili poklidného spontánního shromáždění na podporu lidí, kteří obsadili vybydlenou budovu na rohu Apolinářské ulice v Praze. Proti... celý článek

 

25/3
2014
ážníci zadrželi důchodce a znemožnili mu vyjádřit se na zastupitelstvu

Znojemský důchodce chtěl na zasedání městských zastupitelů vyjádřit svůj názor na činnost radních. To mu však znemožnili strážníci a policisté, když jej zadrželi a na policejní stanici celý článek

 

13/2
2015
Vnitřní organizace policie a její spolupráce s veřejností

Nezapomínat na prostor pro inovaci a potřeby policistů &n celý článek

 

28/6
2004
Policisté muže zbili a vyhrožovali zastřelením

Karel B. zaparkoval v květnu 2001 své auto na ulici v Karlových Varech a poklidně odcházel. Ve stejnou chvíli tím místem projížděl služebním vozem také policejní inspektor P. D. Ten okamžitě zastavil,... celý článek

 

30/3
2015
Petice žádá odvolání ředitele GIBS Ivana Bílka

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) neplní svou základní funkci, tedy vyšetřování policejního násilí a špatného zacházení. Naopak z řady případů vyplývají nezákonné postupy GIBS... celý článek

 

27/7
2007
Zúčastnila se CzechTeku. Vysloužila si komplikovanou zlomeninu ruky

Eva W. se stejně jako spousta dalších chtěla v roce 2005 účastnit taneční oslavy CzechTek. Na akci dorazila se svými dvěma kamarády. Plánová zábava se ale nekonala, když se najednou v ... celý článek

 

23/9
2011
Při snídani tři muže zadrželi policisté a brutálně je zbili

Jednoho srpnového rána roku 2010 postávali tři muži před obchodem v Uherském Brodě, užívali si prvních slunečních paprsků a snídali. Kolem nich projel policejní vůz. Jeden z mužů, Robin S., na... celý článek

 

19/1
2011
Otevře nejvyšší státní zástupce odložené případy policejní brutality?

Přestože čtyřiapadesátiletý Vladimír Kummer vyvázl po pobytu na policejní cele v Aši loni v květnu jen s lehčími zraněními, podal na policisty trestní oznámení a očekával, že věc bude řádně... celý článek

 

30/1
2012
Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění

Výše zmíněné prostředky obrany proti nezákonnému jednání policistů a strážníků - stížnost, trestní oznámení a soudní žaloba - směřují všechny buď proti konkrétnímu policistovi nebo strážníkovi,... celý článek

 

30/12
2011
V lednu začne fungovat nová policejní inspekce, na oslavy je ale ještě čas

Nový zákon o generální inspekci bezpečnostních sborů zavádí s účinností od 1. ledna 2012 vyšetřování trestných činů policistů nezávislým orgánem. Po této změně dlouho volaly mezinárodní instituce i ... celý článek

 

30/1
2012
Trestní oznámení

Někdy se policisté i strážníci mohou dopustit tak velkého excesu, že jejich jednání představuje trestný čin. V takovém případě je namístě podat trestní oznámení, neboli slovy trestního řádu ... celý článek

 

10/2
2015
Způsoby boje proti korupci

Co můžu dělat, když jsem byl svědkem korupčního jednání (policista po mně požadoval úplatek…)? V tomto případě jste ze zákona dokonce povinný trestný čin oznámit, v opačném případě Vám... celý článek