Nalezené články

Poškozený v trestním řízení

... trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem nějak ublíženo. Při spáchání t... Poškozený v trestním řízení je ten, komu bylo trestným činem nějak ublíženo. Při ... celý článek

 

Obecní (městská) policie

... Obecní policie je orgánem obce. Na rozdíl od Policie České republiky, ... Obecní policie je orgánem obce. Na rozdíl od Policie České rep... celý článek

 

Správní delikt

...í delikty jsou projednávány před správními úřady, na rozdíl od trestných činů, které s...em a škodí společnosti, ale ne tolik jako trestné činy. Mezi správní delikty patří pře... Správní delikty označují různá jednání, která jsou ... celý článek

 

Trestný čin

...nání v rozporu s právními předpisy, které je jako trestný čin v trestním ... celý článek

 

16/10
2012
Policie ČR a obecní policie

... Policii České republiky je nutné odlišovat od obecní policie. Přísluš... celý článek

 

Přestupek

... Přestupkem je jednání fyzické osoby (... Přestupkem je jednání fyzické osoby (člověka), které je podle zákona zakáz... celý článek

 

Strážník

... Strážník patří do obecní policie, na rozdíl od Policie České republiky. ... Strážník patří do obecní policie, na rozdíl od Policie České rep... celý článek

 

17/1
2012
Policisté na fotbale

...elích. Ti sami by se měli starat o to, aby během utkání mezi diváky nedocházelo k protipr... Od roku 2009 už primární zodpovědnost za bezpečnost na fotbalových stadionech nespočívá na Pol... celý článek

 

3/1
2012
"Speciální" policisté a podobné profese

Ve světě okolo nás se objevuje čím dál tím víc osob v uniformách. Je tak velmi lehké ztratit se v tom, kdo je vlastně kdo a kdo co může. Přitom bychom neměli rozlišovat jen mezi policisty a strážníky,... celý článek

 

13/12
2011
Získávání osobních údajů

Povinné očkování se podle zákona neprovádí ze dvou zdravotních důvodů - pokud je daná osoba vůči infekci imunní nebo její zdravotní stav brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto... celý článek

 

2/1
2012
Kdo tam pracuje a jak ho poznáte

Kdo pracuje u Policie ČR Úkoly policie ČR plní především policisté. Ti jsou ve služebním poměru ke státu a zákony jim přiznávají docela široké pravomoci k tomu, aby efektivně mohli vykonávat své... celý článek

 

Veřejný pořádek

Veřejný pořádek je záludný pojem, který patří mezi tzv. neurčité právní pojmy a není nikde definovaný. Můžeme si pod ním představit pravidla chování na veřejnosti, která jsou vyjádřená v ... celý článek

 

Policie České republiky

Policie České republiky je „jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor“ České republiky. To znamená, že Policie ČR působí na území celé republiky, na rozdíl od obecní policie, a je pouze jedna pro celou... celý článek

 

13/8
2013
Základní povinnosti policistů a strážníků

Policisté i strážníci patří mezi vykonavatele veřejné moci, a proto nemohou dělat, co se jim zrovna zamane. Naopak mohou dělat jen to, co jim zákon dovolí. Zákon jim přitom stanovuje spoustu... celý článek

 

Přiměřenost

Přiměřenost patří mezi tzv. neurčité právní pojmy – nikdy ji nelze přesně definovat, i když patří mezi základní požadavky na jednání policistů i strážníků. Policisté i strážníci mají při své práci... celý článek

 

30/7
2013
Česká republika poprvé odsouzena ve Štrasburku za ponižující zacházení na p

Minulý týden Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že se Česká republika dopustila nelidského a ponižujícího zacházení vůči Vladimíru K. z Aše. Toho policisté bezdůvodně zavřeli do ... celý článek

 

Jiný správní delikt

Jiný správní delikt označuje jednání v rozporu se zákonem, kterého se mohou dopustit právnické osoby (například obchodní společnosti, občanská sdružení, obce či kraje) nebo fyzické... celý článek

 

25/10
2013
Stovky squatterů obsadily dům v centru Prahy

Asi 200 squatterů obsadilo ve čtvrtek večer čtyřpatrový dům v centru Prahy mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím. Na dům pověsili transparenty. Policie v noci 33 z nich zadržela. Celý článek... celý článek

 

17/8
2011
pekci bezpečnostních sborů – zlepšující návrhy byly zamítnuty

Na včerejší schůzce Výboru pro obranu a bezpečnost byl navzdory odporu některých poslanců odhlasován původní návrh zákona. Tedy znění, které nijak nereaguje na připomínky Ligy lidských práv a... celý článek

 

17/10
2012
Úkoly policie

Hlavní úkoly Policie ČR Hlavní úkoly Policie ČR vymezuje zákon o Policii ČR, který obecně upravuje její postavení. Podle jeho § 2 jsou jimi: ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného ... celý článek

 

9/5
2013
Liga lidských práv nabízí možnost bezplatného posouzení průtahů v soudní

Liga lidských práv ve spolupráci s advokátní kanceláří Davida Zahumenského nově nabízí bezplatné zhodnocení, zda ve Vašem případě dochází k nepřiměřeným průtahům.Pokud se domníváte, že Vaše řízení... celý článek

 

12/2
2012
Osobní údaje

Osobní údaj označuje jakoukoli informaci, která se vás týká, pokud je z něj možno určit vaši totožnost. Nezáleží přitom, jestli vaše identita takto může být určena přímo anebo nepřímo... celý článek

 

3/1
2012
Základní pravidlo

Policisté patří mezi osoby, které vykonávají veřejnou moc, a proto i pro ně platí základní pravidlo, vyjádřené v Ústavě ČR: "Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které... celý článek

 

16/10
2012
Donucovací prostředky a zbraně

Donucovací prostředky a zbraně patří mezi "pracovní pomůcky" policistů a strážníků, bez kterých by těžko mohli efektivně vykonávat svou práci. Při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti občanů si... celý článek

 

13/1
2012
Policisté na silnicích

Mezi typické úkoly policie i obecní policie se řadí také dohled nad provozem na silnicích a jiných pozemních komunikacích. V rámci této činnosti mají policisté i strážníci různá oprávnění,... celý článek

 

3/1
2012
Uposlechnutí výzvy

Povinnost uposlechnout výzvy policisty nebo strážníka patří mezi základní nástroje, které umožňují reálné fungování policie a naplňování jejich funkcí (včetně ochrany života a majetku občanů).... celý článek

 

19/11
2013
POLICIE: Jak zardousit Petra Lessyho

POLICIE: Jak zardousit Petra Lessyho včera Odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů a jeho nahrazení Petrem Lessym, zcela netradičně vzešlým z konkursu, bylo výsledkem tvrdého střetu... celý článek

 

4/7
2011
Budou konečně pochybení policistů prošetřována nezávisle?

Vláda schválila návrh zákona o generální inspekci policejních sborů, což je záležitost, kterou Liga lidských práv prosazuje již od svého vzniku. Dosavadní situace, kdy prohřešky policistů... celý článek

 

4/2
2010
Policie jako záruka bezpečnosti a práva na místní úrovni?

Rostoucí důraz na lokální řešení místních problémů a na schopnost policie navazovat užitečné vazby s představiteli samosprávy, s občany a dalšími partnery na místní úrovni vyvolal zásadní změnu... celý článek

 

25/4
2011
Nenásilní squatteři na několik dní v policejní cel

V září 2009 se Eva K. s přítelem Pavlem N. rozhodli zúčastnit se demonstrativního obsazení nevyužívané budovy na Apolinářské ulici v Praze. Hned na druhý den ráno ale do objektu vtrhla ... celý článek

 

13/12
2011
Zpracovávání osobních údajů

Rodiče podle znění zákona odpovídají za provedení očkování u dětí do patnácti let. Děti mají být očkovány proti těm nemocem, které jsou stanoveny vyhláškou. Pokud si tuto povinnost rodiče nesplnili,... celý článek

 

30/7
2014
Liga lidských práv pomáhá občanům při postupu proti nezákonné

Jednou z oblastí, kde Liga lidksých práv pomáhá, je oblast zneužití moci policie. Lidé mají možnost obrátit se na naši neziskovou organizaci, pokud se stanou obětí policejního násilí, policejní... celý článek

 

21/9
2015
Policisté loni více hřešili, tvrdí inspektoři. Aktivisté o číslech pochybují

Aktivisté zpochybňují výroční zprávu o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů za rok 2014. Z ní vyplývá, že policisté minulý rok více hřešili. Podle kritiků však hlídači policistů pouze... celý článek

 

13/2
2015
Vnitřní organizace policie a její spolupráce s veřejnost

Nezapomínat na prostor pro inovaci a potřeby policistů &n celý článek

 

14/8
2013
Pomoc obětem domácího násilí

Mezi základní úkoly policie patří mimo jiné ochrana bezpečnosti osob a předcházení trestné činnosti. Proto by policisté v situacích domácího násilí měli být chápáni jako partneři a ochránci obětí... celý článek

 

27/1
2015
Policisté nezákonně zadrželi fotografa a odvedli na služebnu

Kde je podle vás hranice mezi dodržováním zákona na jedné straně a zdravým rozumem, vstřícností a slušností na straně druhé? celý článek

 

27/7
2007
Zúčastnila se CzechTeku. Vysloužila si komplikovanou zlomeninu ruky

Eva W. se stejně jako spousta dalších chtěla v roce 2005 účastnit taneční oslavy CzechTek. Na akci dorazila se svými dvěma kamarády. Plánová zábava se ale nekonala, když se najednou v ... celý článek

 

7/2
2012
Žaloba k soudu

Další možností, jak bojovat s nesprávným postupem policistů či strážníků, je podání žaloby k soudu. Může se jednat buď o tzv. správní žalobu, nebo o tzv. civilní žalobu. Správní žaloba Správní... celý článek

 

30/1
2012
Žádost o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění

Výše zmíněné prostředky obrany proti nezákonnému jednání policistů a strážníků - stížnost, trestní oznámení a soudní žaloba - směřují všechny buď proti konkrétnímu policistovi nebo strážníkovi,... celý článek

 

20/8
2013
Omezení shromažďovacího práva: rozpuštění a zákaz

Každé shromáždění musí dodržovat určitá pravidla. Pokud tato pravidla překročí a zvrhne se k protiprávním aktivitám, nesmí nadále pokračovat. V takovém případě se rozpouští. Pokud je ovšem už z... celý článek

 

10/2
2015
Podoby korupčního jednání

Ačkoliv si většina lidí spojuje korupci s podplácením, kdy jedna strana dává té druhé za určitou „službičku“ peníze v bíle obálce, jedná se pouze o jednu z mnoha forem korupce. Ta mívá ... celý článek

 

30/12
2011
V lednu začne fungovat nová policejní inspekce, na oslavy je ale ještě čas

Nový zákon o generální inspekci bezpečnostních sborů zavádí s účinností od 1. ledna 2012 vyšetřování trestných činů policistů nezávislým orgánem. Po této změně dlouho volaly mezinárodní instituce i ... celý článek

 

20/1
2012
Postup při pořádání shromáždění

Když chcete pořádat nějaké veřejné shromáždění, měli byste dodržet pravidla, která vám pro tyto případy stanovuje zákon. Avšak žádný strach, zákon na vás v podstatě klade opravdu jen ty nejnutnější ... celý článek

 

13/2
2015
Procedura vyřizování stížností

Jednoduše podat stížnost? JEDNODUŠE NEMOŽNÉ!    celý článek

 

13/2
2015
Osobní přístup policistů

Kvalitnější příprava a vzdělání pro policisty        celý článek

 

Orgán činný v trestním řízení

Za orgány činné v trestním řízení se označují zejména Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Jsou to orgány, které vedou trestní řízení – prošetřují podezření z trestných... celý článek

 

22/4
2011
Případ „squatterů“ zproštěním obžaloby nekončí – ještě je třeb

Odvolací soud dne 19. 4. 2011 definitivně zprostil obžaloby skupinu mladých lidí, kteří v roce 2009 demonstrativně obsadili zchátralý památkově chráněný dům v Praze na Albertově. Podle ... celý článek

 

3/8
2015
Soud: Generální inspekce neoprávněně utajovala informace. Liga chce odvolání ředitele

Městský soud v Praze rozhodl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) musí Lize lidských práv poskytnout požadované informace o svých příslušnících, jim udělovaných odměnách a svých ... celý článek

 

25/3
2014
Strážníci zadrželi důchodce a znemožnili mu vyjádřit se n

Znojemský důchodce chtěl na zasedání městských zastupitelů vyjádřit svůj názor na činnost radních. To mu však znemožnili strážníci a policisté, když jej zadrželi a na policejní stanici celý článek

 

Obviněný v trestním řízení

Obviněný v trestním řízení je ten, kdo proti komu je toto řízení vedeno. Může to být jen fyzická osoba (člověk), ne právnická osoba (například obchodní společnost, občanské sdružení). Pokud si ... celý článek

 

25/5
2011
Při cestě do kopce zastavil, aby si oddechl. Policisté ho zadrželi a zbili

Tehdy 54letý Vladimír K. se jedné květnové noci vracel z baru svého kamaráda domů, když u něj zastavilo vozidlo městské policie a strážníci po něm požadovali občanský průkaz. Muž neměl doklad u sebe... celý článek

 

21/12
2010
Komisař pro lidská práva stále není spokojený se situací našich Romů

Ve dnech 17.-19. listopadu navštívil Českou republiku komisař pro lidská práva Rady Evropy Thomas Hammarberg. Zajímala ho především situace Romů a otázky související s extremismem a potíráním... celý článek

 

13/3
2015
NSS: Odpírání informací Generální inspekcí bude zno

Nejvyšší správní soud (NSS) vrátil Městskému soudu v Praze zpět k projednání kauzu odmítnutí informací, které po Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) žádala Liga lidských práv.... celý článek