Vyřizování stížností jako příležitost

Jak doporučení vzniklo:

       Liga lidských práv ve spolupráci s Masarykovou univerzitou uspořádaly diskusní semináře dne 10.12 v Praze a 12.12 v Brně, které probíhaly metodou world café, tedy diskusemi v malých skupinách se zastoupením osob z různých oblastí. Seminářů se zúčastnily zástupci Policie ČR, městské policie, Vězeňské služby, neziskových organizací a široké veřejnost. Zastřešujícím tématem bylo vyřizování stížností a cílem vytvoření obecných doporučení a zásad pro bezpečnostní sbory pro vyřizování stížností a pro lepší spolupráci s veřejností. Jaký je výsledek tohoto velmi inspirativního setkání? To se dozvíte v následujících doporučeních.   

 

Úvodní poznámka:

       V textu je použito výrazu stížnost, bylo by však dobré, kdyby toto slovo bylo nahrazeno v praxi slovem podnět. Jaký je mezi tím rozdíl? Je to v samotném přístupu k oběma výrazům. Stížnost znamená vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování služby, zatímco podnět je v rovině drobné kritiky a spíše vybízí k nápravě špatně poskytnuté služby. Podnět vzbuzuje mnohem příznivější charakter celého vztahu mezi policií a občany. Občané by měli být nazýváni oznamovateli namísto stěžovatelů. Občané tím, že se obrací na policisty